Close
Spolupráca s pacientskymi organizáciami. 2021
Názov pacientskej organizácie Adresa Krajina Dátum podpisu zmluvy Popis aktivity Nefinančná podpora Finančná podpora Platby za slulby
Asociácia na ochr.práv pacientov Prešovská 39 Bratislava 2 SLOVAKIA 19/11/2021 Objective is to provide support for the Fifth Annual Nationwide Patient Conference with key health care sector stakeholders. The main focus of the conference will be on Patients' rights. - 2 500 EUR 0 EUR
Bodkáčik - združenie pre rodiny A. Stodolu 4991/17 Martin SLOVAKIA 05/11/2021 The objective of this grant is to provide support for educational activities (videos, webinars, brochures) for patients with psoriasis. - 2 484 EUR 0 EUR
Liga za duševné zdravie Ševčenkova 21 Bratislava 5 SLOVAKIA 12/05/2021 Liga za duševné zdravie-2021 - 1 000 EUR 0 EUR
08/10/2021 The objective of this grant is to provide support for a conference: Ako zlepšiť duševné zdravie spoločnosti? - How to improve the mental health of the society? - 4 756 EUR 0 EUR
OZ Onkológia Banská Bystrica Ďumbierska 346/30 Banská Bystrica SLOVAKIA 20/09/2021 PO support for magazine for patients - 1 500 EUR 0 EUR
REGIONÁLNE OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODOS - KOŠICE Trieda SNP 1 Košice 2 SLOVAKIA 29/11/2021 The objective of this grant is to provide support for educational workshops for people with the experience with mental health problems. - 815 EUR 0 EUR
Slovak Crohn Club - OZ Jurigovo námestie 1 Bratislava 4 SLOVAKIA 18/09/2021 Objective of this grant is to support educational event for IBD patients. - 2 000 EUR 0 EUR
Zdr. pac. s pľúcnou hyper. o.z. Lučenská 31 Veľký Krtíš SLOVAKIA 02/12/2020 Objective of the grant is to support educational webinar for patients with pulmonary hypertension. - 1 520 EUR 0 EUR
04/05/2021 Objective of the grant is to support educational press conference for patients with pulmonary hypertension. - 2 000 EUR 0 EUR