Close
Zdravotnícka organizácia individuálne 2023
Informácia Príspevok na náklady podujatia Platby za služby a konzultácie
NÁZOV MESTO ADRESA PRÍSPEVKY A GRANTY SPONZORING REGISTRAČNÝ POPLATOK NÁKLADY NA CESTOVANIE A UBYTOVANIE PLATBY SÚVISIACE NÁKLADY
Avederm s.r.o. Lučenec Slovenskej Republiky Rád 2444/6 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 730 EUR 0 EUR
Berlina, s.r.o. Bratislava 4 Donnerova 7 0 EUR 1550 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Derma Medika s.r.o. Zvolen Divadelná 4 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 4654 EUR 0 EUR
Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín 8 L. Novomeského 11 0 EUR 1600 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Hematolife o.z. Bratislava 1 Mozartova 4194/13 0 EUR 13470 EUR 0 EUR 0 EUR 1530 EUR 0 EUR
Klinika dermatovenerológie Košice 2 Trieda SNP 1 0 EUR 13000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Lymfómová skupina Slovenska Martin Kollárova 2 0 EUR 15000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
MEDMAN, s.r.o. Martin Thurzova 437/15 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 700 EUR 0 EUR
Neinvestičný fond DERMAT Tajov Králiky 172 0 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
NEUMi s. r. o. Nemšová Odbojárov 188/8 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 460 EUR 0 EUR
Neuropoint s. r. o. Bratislava 4 Ľubovníková 7 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 850 EUR 0 EUR
OZ CESTA K MENTÁLNEMU ZDRAVIU Bratislava 1 Mickiewiczova 13 0 EUR 2571 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
SD - MED, s.r.o. Svit Okružná 481/31 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 2160 EUR 0 EUR
Slov. Gastroenterologická Spol. Bratislava 2 Bajkalská 18/A 0 EUR 11500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Slovenská dermatovenerologic.sp. Bratislava 1 Cukrová 3 0 EUR 24000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR