Close
Zdravotnícka organizácia individuálne 2021
Informácia Príspevok na náklady podujatia Platby za služby a konzultácie
NÁZOV MESTO ADRESA PRÍSPEVKY A GRANTY SPONZORING REGISTRAČNÝ POPLATOK NÁKLADY NA CESTOVANIE A UBYTOVANIE PLATBY SÚVISIACE NÁKLADY
Crystal Comfort s.r.o. Vranov nad Topľou M. R. Štefánika 2427 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 1 170 EUR 0 EUR
Derma Medika s.r.o. Zvolen Divadelná 4 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 2 698 EUR 0 EUR
Dermatovenerologická klinika Banská Bystrica Námestie Ludvíka Svobodu 1 0 EUR 2 350 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
DF-REN, s.r.o. Hlohovec SNP 10 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 525 EUR 0 EUR
Diagnostické monitorovacie systémy – DMS, s.r.o. Košice - Myslava Ku potoku 9/777 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 520 EUR 0 EUR
EDI Slovensko Bratislava 2 Košická 4980/12 3 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
EndoHep, s. r. o. Pezinok Mladoboleslavská 1 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 500 EUR 0 EUR
Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín 8 L. Novomeského 11 0 EUR 4 200 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Fakultná nemocnica J.A.Reimana Prešov Jána Hollého 14 0 EUR 10 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Hematolife o.z. Bratislava 1 Mozartova 4194/13 12 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
I4i-ideas for innovation, s.r.o. Bratislava 5 Panónska cesta 4 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 1 600 EUR 0 EUR
Iniciatíva Inakosť Bratislava 1 Rajská 4 4 800 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Jesseniova lek.fak. UK v Martine Martin Malá Hora 4A 0 EUR 1 990 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Lekárska fakulta UK v BA Bratislava 1 Špitálska 24 3 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Lymfómová skupina Slovenska Martin Kollárova 2 0 EUR 10 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
  • strana
    z 3