Close
Príspevok na náklady podujatia Platby za služby a konzultácie
PRÍSPEVKY A GRANTY SPONZORINGREGISTRAČNÝ POPLATOK NÁKLADY NA CESTOVANIE A UBYTOVANIEPLATBYSÚVISIACE NÁKLADY
Celková suma poskytnutá takýmto príjemcom0 EUR0 EUR0 EUR0 EUR0 EUR0 EUR
Počet príjemcov zahrnutých v celkovej sume 000000
% príjemcov zahrnutých v celkovej sume z celkového počtu príjemcov0 %0 %0 %0 %0 %0 %