Close
Raziskave in razvoj 2021

 

Janssen je eno izmed vodilnih inovativnih farmacevtskih podjetij na svetu. V letu 2022 smo za raziskave in razvoj novih zdravil namenili skoraj 22.1% sredstev od prodaje, kar nas na globalnem nivoju uvršča med deset podjetij z najvišjim deležem sredstev namenjenih za raziskave in razvoj novih produktov, ne glede na industrijo ali proizvodno panogo.
Plačila oziroma t.i. “prenosi vrednosti”, povezani z raziskavami in razvojem, v skladu s Kodeksom transparentnosti, ne vključujejo vseh stroškov raziskav. Vključujejo zgolj stroške, kot so honorarji, donacije in sponzorstva ter kritje potnih stroškov zdravstvenih delavcev ali zdravstvenih organizacij povezanih z načrtovanjem ali izvedbo:

  • ne-kliničnih preskušanj zdravil (kot so definirani u OECD načelih Dobre laboratorijske prakse)

  • kliničnih preskušanj zdravil (kot so definirane v Direktivi 2001/20/EC) ali

  • prospektivnih neintervencijskih kliničnih preskušanj, ki vključujejo zbiranje podatkov o bolnikih, s strani ali na zahtevo posameznega zdravstvenega delavca ali skupine njih, izključno za namen kliničnega preskušanja (točka 9.01 Kodeksa sodelovanja z zdravstvenimi delavci).

 

Raziskave in razvoj
0 EUR