Close
Zdravstveni delavci - individualni prikaz 2022
Informacije Kritje stroškov na strokovnem izobraževanju Nadomestila za storitve in svetovanja
PRIIMEK IME KRAJ NASLOV KOTIZACIJA STROŠEK POTOVANJA & HOTELSKE NAMESTITVE AVTORSKI HONORAR Z AVTORSKIMI HONORARJI POVEZANI STROŠKI
Bekić Jovana Ljubljana Zaloška cesta 7 0 EUR 0 EUR 700 EUR 0 EUR
Gašparut Urška Trbovlje Rudarska cesta 9 0 EUR 0 EUR 700 EUR 0 EUR
Gerljevič Andrej Šempeter pri Gorici Ulica padlih borcev 13a 0 EUR 0 EUR 1 840 EUR 0 EUR
Janša Jošt Ljubljana Zaloška cesta 7 0 EUR 0 EUR 700 EUR 0 EUR
Kosi Mihael Celje Oblakova ulica 5 0 EUR 0 EUR 630 EUR 0 EUR
Malukoski Dimče Murska Sobota Ulica dr. Vrbnjaka 6 0 EUR 0 EUR 800 EUR 0 EUR
Miklavžina Andraž Slovenj Gradec Gosposvetska cesta 1 0 EUR 0 EUR 790 EUR 0 EUR
Pahor Klemen Ljubljana Zaloška cesta 7 0 EUR 0 EUR 700 EUR 0 EUR
Pospihalj Boris Ljubljana Zaloška cesta 2 0 EUR 0 EUR 900 EUR 0 EUR
Todorova Biljana Ljubljana Zaloška cesta 7 0 EUR 0 EUR 800 EUR 0 EUR
Urlep Žužej Darja Ljubljana Bohoričeva 20 0 EUR 0 EUR 800 EUR 0 EUR