Close
Zdravstveni delavci - individualni prikaz 2020
Informacije Kritje stroškov na strokovnem izobraževanju Nadomestila za storitve in svetovanja
PRIIMEK IME KRAJ NASLOV KOTIZACIJA STROŠEK POTOVANJA & HOTELSKE NAMESTITVE AVTORSKI HONORAR Z AVTORSKIMI HONORARJI POVEZANI STROŠKI
Baraga Dušan Stari trg pri Ložu Cesta notranjskega odreda 36 0 EUR 0 EUR 300 EUR 0 EUR
Breznik Janez Jesenice Cesta Maršala Tita 112 0 EUR 0 EUR 600 EUR 0 EUR
Čeh Marija Novo mesto Šmihelska cesta 1 0 EUR 0 EUR 500 EUR 0 EUR
Hanžel Jurij Ljubljana Japljeva ulica 2 0 EUR 0 EUR 400 EUR 0 EUR
Hvalič Klanjšček Andreja Šempeter pri Gorici Ulica padlih borcev 13A 0 EUR 0 EUR 600 EUR 0 EUR
Jović Alen Celje Aškerčeva ulica 15 0 EUR 0 EUR 700 EUR 0 EUR
Kurent Tina Ljubljana Japljeva ulica 2 0 EUR 0 EUR 400 EUR 0 EUR
Najdenoski Dimitar Izola Polje 40 0 EUR 0 EUR 1 170 EUR 0 EUR
Novak Grubič Virginija Ljubljana Chengdujska 45 0 EUR 0 EUR 1 250 EUR 0 EUR
Planinšek Ručigaj Tanja Ljubljana Zaloška 2 0 EUR 0 EUR 580 EUR 0 EUR
Plemenitaš Anja Maribor Ob železnici 30 0 EUR 0 EUR 400 EUR 0 EUR
Pregelj Peter Ljubljana Studenec 48 0 EUR 0 EUR 1 350 EUR 0 EUR
Tavčar Rok Ljubljana Chengdujska 45 0 EUR 0 EUR 550 EUR 0 EUR
Zupančič Marko Slovenj Gradec Gosposvetska cesta 1 0 EUR 0 EUR 700 EUR 0 EUR