Close
Zdravstveni delavci - individualni prikaz 2019
Informacije Kritje stroškov na strokovnem izobraževanju Nadomestila za storitve in svetovanja
PRIIMEK IME KRAJ NASLOV KOTIZACIJA STROŠEK POTOVANJA & HOTELSKE NAMESTITVE AVTORSKI HONORAR Z AVTORSKIMI HONORARJI POVEZANI STROŠKI
Čeh Marija Novo mesto Šmihelska cesta 1 0 EUR 0 EUR 500 EUR 0 EUR
Černelč Klemen Ljubljana Zaloška cesta 7 0 EUR 0 EUR 500 EUR 0 EUR
Cvejić Vidali Gaja Ljubljana Zaloška cesta 2 0 EUR 0 EUR 600 EUR 0 EUR
Dežman Rok Ljubljana Zaloška cesta 2 0 EUR 0 EUR 600 EUR 0 EUR
Hanžel Jurij Ljubljana Japljeva 2 0 EUR 0 EUR 600 EUR 330 EUR
Jazbec Janez Ljubljana Bohoričeva 20 0 EUR 0 EUR 500 EUR 0 EUR
Kavčič Sebastjan Ljubljana Zaloška cesta 7 0 EUR 0 EUR 500 EUR 0 EUR
Kravos Matej Slovenska Bistrica Trg svobode 26 0 EUR 0 EUR 1 650 EUR 0 EUR
Lapajne Pia Begunje na Gorenjskem Begunje na Gorenskem 55 0 EUR 0 EUR 500 EUR 0 EUR
Malukoski Dimče Murska Sobota dr.Vrbnjaka 6 0 EUR 0 EUR 500 EUR 0 EUR
Marko Pij Bogomir Maribor Ljubljanska ulica 5 0 EUR 0 EUR 600 EUR 0 EUR
Murko Ana Dobrna Dobrna 50 0 EUR 0 EUR 900 EUR 0 EUR
Novak Grubič Virginija Ljubljana Studenec 48 0 EUR 0 EUR 1 050 EUR 0 EUR
Pišljar Marko Idrija Pot svetega Antona 49 0 EUR 0 EUR 1 050 EUR 0 EUR
Plemenitaš Anja Maribor Ob železnici 30 0 EUR 0 EUR 1 550 EUR 0 EUR