Close
Zdravstveni delavci - skupni prikaz 2022
Kritje stroškov na strokovnem izobraževanju Nadomestila za storitve in svetovanja
KotizacijaStrošek potovanja & hotelske namestitve Avtorski honorarZ avtorskimi honorarji povezani stroški
Skupni znesek prenosov vrednosti takim prejemnikom0 EUR880 EUR95 300 EUR1 581 EUR
Število prejemnikov, vključenih v skupno razkritje08738
% števila prejemnikov, vključenih v skupno razkritje, glede na skupno število razkritih prejemnikov0 %100 %86.9 %100 %