Close
Zdravstveni delavci - skupni prikaz 2021
Kritje stroškov na strokovnem izobraževanju Nadomestila za storitve in svetovanja
KotizacijaStrošek potovanja & hotelske namestitve Avtorski honorarZ avtorskimi honorarji povezani stroški
Skupni znesek prenosov vrednosti takim prejemnikom0 EUR0 EUR112 807 EUR0 EUR
Število prejemnikov, vključenih v skupno razkritje00690
% števila prejemnikov, vključenih v skupno razkritje, glede na skupno število razkritih prejemnikov0 %0 %89.61 %0 %