Close
Zdravstveni delavci - skupni prikaz 2020
Kritje stroškov na strokovnem izobraževanju Nadomestila za storitve in svetovanja
KotizacijaStrošek potovanja & hotelske namestitve Avtorski honorarZ avtorskimi honorarji povezani stroški
Skupni znesek prenosov vrednosti takim prejemnikom106 EUR0 EUR68 405 EUR0 EUR
Število prejemnikov, vključenih v skupno razkritje10330
% števila prejemnikov, vključenih v skupno razkritje, glede na skupno število razkritih prejemnikov100 %0 %70.21 %0 %