Close
Zdravstveni delavci - skupni prikaz 2019
Kritje stroškov na strokovnem izobraževanju Nadomestila za storitve in svetovanja
KotizacijaStrošek potovanja & hotelske namestitve Avtorski honorarZ avtorskimi honorarji povezani stroški
Skupni znesek prenosov vrednosti takim prejemnikom77 EUR0 EUR72 833 EUR2 803 EUR
Število prejemnikov, vključenih v skupno razkritje20487
% števila prejemnikov, vključenih v skupno razkritje, glede na skupno število razkritih prejemnikov100 %0 %68.57 %87.5 %