Close
Zdravstveni delavci - skupni prikaz 2018
Kritje stroškov na strokovnem izobraževanju Nadomestila za storitve in svetovanja
KotizacijaStrošek potovanja & hotelske namestitve Avtorski honorarZ avtorskimi honorarji povezani stroški
Skupni znesek prenosov vrednosti takim prejemnikom0 EUR0 EUR60 920 EUR2 264 EUR
Število prejemnikov, vključenih v skupno razkritje00432
% števila prejemnikov, vključenih v skupno razkritje, glede na skupno število razkritih prejemnikov0 %0 %74.14 %100 %