Close
Zdravstvene organizacije – skupni prikaz 2021
Kritje stroškov na strokovnem izobraževanju Nadomestila za storitve in svetovanja
Donacije za izobraževalne namene Pogodba o sponzoriranjuKotizacija Strošek potovanja & hotelske namestitveAvtorski honorarZ avtorskimi honorarji povezani stroški
Skupni znesek prenosov vrednosti takim prejemnikom0 EUR0 EUR0 EUR0 EUR0 EUR0 EUR
Število prejemnikov, vključenih v skupno razkritje000000
% števila prejemnikov, vključenih v skupno razkritje, glede na skupno število razkritih prejemnikov0 %0 %0 %0 %0 %0 %