Close
Bidrag till kostnader för arrangemang Kostnader för uppdrag och konsultation
RegistreringsavgifterResor och logi ArvodeUtlägg för omkostnader förknippade med uppdraget eller konsultationen t ex resa och logi
Totalt belopp hänförligt till värdeöverföringar till dessa mottagare0 SEK0 SEK1 148 394 SEK145 834 SEK
Antal mottagare005421
% av totala antalet mottagare0 %0 %83.08 %65.63 %