Close
Bidrag till kostnader för arrangemang Kostnader för uppdrag och konsultation
RegistreringsavgifterResor och logi ArvodeUtlägg för omkostnader förknippade med uppdraget eller konsultationen t ex resa och logi
Totalt belopp hänförligt till värdeöverföringar till dessa mottagare0 SEK0 SEK1 015 127 SEK36 656 SEK
Antal mottagare004615
% av totala antalet mottagare0 %0 %76.67 %65.22 %