Close
Bidrag till kostnader för arrangemang Kostnader för uppdrag och konsultation
RegistreringsavgifterResor och logi ArvodeUtlägg för omkostnader förknippade med uppdraget eller konsultationen t ex resa och logi
Totalt belopp hänförligt till värdeöverföringar till dessa mottagare0 SEK0 SEK982 807 SEK36 656 SEK
Antal mottagare004515
% av totala antalet mottagare0 %0 %75 %65.22 %