Close
Bidrag till kostnader för arrangemang Kostnader för uppdrag och konsultation
RegistreringsavgifterResor och logi ArvodeUtlägg för omkostnader förknippade med uppdraget eller konsultationen t ex resa och logi
Totalt belopp hänförligt till värdeöverföringar till dessa mottagare0 SEK0 SEK641 275 SEK89 688 SEK
Antal mottagare002217
% av totala antalet mottagare0 %0 %61.11 %70.83 %