Close
Bidrag till kostnader för arrangemang Kostnader för uppdrag och konsultation
Donationer Sponsoravtal med HCO / tredje part utsedd av HCO att genomföra ett arrangemangRegistreringsavgifter Resor och logiArvodeUtlägg för omkostnader förknippade med uppdraget eller konsultationen t ex resa och logi
Totalt belopp hänförligt till värdeöverföringar till dessa mottagare0 SEK0 SEK0 SEK0 SEK36 000 SEK0 SEK
Antal mottagare000020
% av totala antalet mottagare0 %0 %0 %0 %2.27 %0 %