Close
Podrška Udruženja pacijenata 2022
Naziv Udruženja pacijenata Adresa Udruženja Država Udruženja Datum ugovora Finansijska podrška: Opis aktivnosti koje su podržale Nefinansijska podrška Ukupna suma Honorari
Društvo multiple skleroze Srbije Sredačka 2 Beograd SERBIA 10/06/2022 Finansijska podrška za aktivnosti Društva multiple skleroze Srbije 529 023 RSD 0 RSD
PLUĆNA HIPERTENZIJA SRBIJA Bul. Crvene Armije 11b/13 Beograd - Novi Beograd SERBIA 17/12/2021 Finansijska podrška za aktivnosti udruženja Plućna hipertenzija Srbija 376 320 RSD 0 RSD
22/08/2022 Finansijska podrška za aktivnosti udruženja Plućna hipertenzija Srbija 589 000 RSD 0 RSD
01/01/2022 - - 0 RSD 21 650 RSD
Udruženje obolelih od limfoma - LIPA Bulevar Nemanjica 9/30 Niš SERBIA 22/08/2022 Finansijska podrška za aktivnosti udruženja pacijenata LIPA 600 000 RSD 0 RSD
Udruženje obolelih od multiplog mijeloma Jabučki put 173 Pančevo SERBIA 21/12/2021 Finansijska podrška za aktivnosti Udruženja obolelih od multiplog mijeloma 341 000 RSD 0 RSD
Udruženje pacijenti protiv psorijaze "3P" Stevana Markovića 2 Beograd SERBIA 24/10/2022 Finansijska podrška Udruženju 3P za obeležavanje Svetskog dana psorijaze 370 000 RSD 0 RSD