Close
Zdravstveni radnici objedinjeno 2022
Troškovi skupova Honorari za usluge i konsultacije
Troškovi kotizacijeTroškovi putovanja i smeštaja HonorariPovezani troškovi u vezi sa honorarima za usluge i konsultacije, uključujući troškove putovanja i smeštaja
Objedinjeno objavljivanje podataka o prenosu vrednosti1 771 764 RSD7 992 134 RSD16 662 142 RSD725 802 RSD
Broj zdravstvenih radnika u objedinjenom objavljivanju podataka201199429
% zdravstvenih radnika uključenih u objedinjeno objavljivanje u odnosu na ukupan broj zdravstvenih radnika za koje se objavljuju podaci71.43 %48.18 %57.32 %80.56 %