Close
Zdravstveni radnici objedinjeno 2022

Zdravstveni radnici objedinjeno

Troškovi skupova Honorari za usluge i konsultacije
Troškovi kotizacijeTroškovi putovanja i smeštaja HonorariPovezani troškovi u vezi sa honorarima za usluge i konsultacije, uključujući troškove putovanja i smeštaja
Objedinjeno objavljivanje podataka o prenosu vrednosti1 771 764 RSD7 992 134 RSD16 703 722 RSD725 802 RSD
Broj zdravstvenih radnika u objedinjenom objavljivanju podataka201199529
% zdravstvenih radnika uključenih u objedinjeno objavljivanje u odnosu na ukupan broj zdravstvenih radnika za koje se objavljuju podaci71.43 %48.18 %57.93 %80.56 %