Close
R&D 2022

În 2022, Janssen ca lider mondial în domeniul inovației farmaceutice a investit aproape 22.1% din vânzările sale globale în cercetare și dezvoltare (R&D). Acest lucru plasează compania în topul primelor 10 din lume din toate sectoarele industriei pentru investiții în cercetare și dezvoltare.

Transferul de valoare cu privire la activitățile de R&D raportate în conformitate cu prevederile Codului de Transparență EPFIA/ARPIM nu includ toate costurile efectuării cercetării. Sunt incluse doar onorariile pentru serviciile prestate, granturi/sponsorizări și cheltuieli de călătorie / cazare pentru profesioniști și organizațiile din domeniul sănătății,în relaţie cu acestea. Sumele reprezintă acele transferuri efectuate către profesioniști/organizații cu privire la planificarea sau desfășurarea:   

  • studiilor nonclinice (așa cum sunt definite în Principiile OECD cu privire la buna practică de laborator);

  • studiilor clinice (așa cum sunt definite în Directiva 2001/20/CE); sau

  • studiile nonintervenționale care au caracter prospectiv și implică culegerea datelor pacienților de la sau în numele unui singur profesionist în domeniul sănătății sau al unor grupuri de profesioniști, în mod specific pentru studiu (Secțiunea 15.01 a Codului de etica EFPIA/ARPIM)

R&D
456 378 RON