Close
R&D 2020

În 2020, Janssen ca lider mondial în domeniul inovației farmaceutice a investit aproape 21% din vânzările sale globale în cercetare și dezvoltare (R&D). Acest lucru plasează compania în topul primelor 10 din lume din toate sectoarele industriei pentru investiții în cercetare și dezvoltare.

Transferul de valoare cu privire la activitățile de R&D raportate în conformitate cu prevederile Codului de Transparență EPFIA/ARPIM nu includ toate costurile efectuării cercetării. Sunt incluse doar onorariile pentru serviciile prestate, granturi/sponsorizări și cheltuieli de călătorie / cazare pentru profesioniști și organizațiile din domeniul sănătății,în relaţie cu acestea. Sumele reprezintă acele transferuri efectuate către profesioniști/organizații cu privire la planificarea sau desfășurarea:   

  • studiilor nonclinice (așa cum sunt definite în Principiile OECD cu privire la buna practică de laborator);

  • studiilor clinice (așa cum sunt definite în Directiva 2001/20/CE); sau

  • studiile nonintervenționale care au caracter prospectiv și implică culegerea datelor pacienților de la sau în numele unui singur profesionist în domeniul sănătății sau al unor grupuri de profesioniști, în mod specific pentru studiu (Secțiunea 15.01 a Codului de etica EFPIA/ARPIM)

* Erată cu privire la suma agregată publicată pentru activitățile R&D, aferentă anului 2018

J&J România SRL a depus eforturi semnificative pentru a colecta din sistemele interne financiare, sumele în scop de raportate ale activităților de Cercetare și Dezvoltare (R&D) aferente anului 2018. Cu toate măsurile luate, s-a depistat o eroare de generare a sumei totale și, astfel, dorim să vă informăm că suma declarată inițial de 5 138 089 RON a fost corectată, ceea ce este acum publicat, pe aceasta pagină a site-ului, este cea finală corectă.

R&D
1 096 474 RON