Close
Działalność badawczo-rozwojowa – dane zbiorcze 2022

Firma Janssen znajduje się w światowej czołówce innowacji farmaceutycznej. W 2022 roku firma reinwestowała 22.1% globalnej wartości sprzedaży w badania i rozwój, a tym samym znalazła się w pierwszej dziesiątce światowych firm wszystkich sektorów pod względem nakładów na badania i rozwój.

Świadczenia związane z działalnością badawczo-rozwojową udostępniane są poprzez podanie jednej kwoty stanowiącej sumę wszystkich Świadczeń z tej kategorii, przekazanych wszystkim Beneficjentom w danym okresie raportowanym.

Świadczenia ujawniane zgodnie z wymogami Kodeksu Przejrzystości obejmują wyłącznie honoraria, granty oraz pokrycie kosztów transportu / zakwaterowania przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia związanych z planowaniem lub prowadzeniem:

  • Badań innych niż kliniczne (zgodnie z definicją Dobrych Praktyk Laboratoryjnych OECD)

  • Badań klinicznych (zgodnie z definicją Dyrektywy 2001/20/EC); lub

  • Badań innych niż interwencyjne, mających charakter badań prospektywnych, w ramach których gromadzeni się dane o pacjentach bezpośrednio od lub w imieniu pracowników ochrony zdrowia lub grup pracowników ochrony zdrowia z przeznaczeniem dla konkretnego badania (sekcja 15.01 Kodeksu HCP).

Działalność badawczo-rozwojowa – dane zbiorcze
31 903 622 PLN