Close
Przedstawiciele zawodów medycznych – dane zbiorcze 2022
Koszty poniesione w związku z Wydarzeniami Wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług
Opłata rejestracyjnaKoszty podróży i zakwaterowania WynagrodzenieKoszty powiązane
Suma wartości świadczeń uzyskanych przez Beneficjentów273 485 PLN566 127 PLN2 126 098 PLN32 110 PLN
Liczba Beneficjentów objętych udostępnieniem zbiorczym18720334218
Procent Beneficjentów objętych udostępnieniem zbiorczym w całkowitej liczbie ujawnionych Beneficjentów69.52 %64.86 %72.15 %90 %