Close
Przedstawiciele zawodów medycznych – dane zbiorcze 2021
Koszty poniesione w związku z Wydarzeniami Wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług
Opłata rejestracyjnaKoszty podróży i zakwaterowania WynagrodzenieKoszty powiązane
Suma wartości świadczeń uzyskanych przez Beneficjentów218 413 PLN176 122 PLN2 140 362 PLN4 806 PLN
Liczba Beneficjentów objętych udostępnieniem zbiorczym234973228
Procent Beneficjentów objętych udostępnieniem zbiorczym w całkowitej liczbie ujawnionych Beneficjentów76.97 %77.6 %82.56 %100 %