Close
Organizacje ochrony zdrowia – dane zbiorcze 2022
Koszty poniesione w związku z Wydarzeniami Wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług
Darowizny Wartość umów sponsoringuOpłata rejestracyjna Koszty podróży i zakwaterowaniaWynagrodzenieKoszty powiązane
Suma wartości świadczeń uzyskanych przez Beneficjentów0 PLN463 500 PLN0 PLN0 PLN50 250 PLN0 PLN
Liczba Beneficjentów objętych udostępnieniem zbiorczym030020
Procent Beneficjentów objętych udostępnieniem zbiorczym w całkowitej liczbie ujawnionych Beneficjentów0 %4.62 %0 %0 %3.64 %0 %