Close
Organizacje ochrony zdrowia – dane zbiorcze 2021
Koszty poniesione w związku z Wydarzeniami Wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług
Darowizny Wartość umów sponsoringuOpłata rejestracyjna Koszty podróży i zakwaterowaniaWynagrodzenieKoszty powiązane
Suma wartości świadczeń uzyskanych przez Beneficjentów0 PLN224 000 PLN0 PLN0 PLN333 000 PLN0 PLN
Liczba Beneficjentów objętych udostępnieniem zbiorczym020030
Procent Beneficjentów objętych udostępnieniem zbiorczym w całkowitej liczbie ujawnionych Beneficjentów0 %3.33 %0 %0 %6.25 %0 %