Close

Janssen er en global leder innen farmasøytisk innovasjon og reinvesterte nesten 22.1% av den globale omsetningen i forskning og utvikling (FoU) i 2022, noe som rangerer oss innenfor de 10 beste selskapene i verden på tvers av alle bransjer for FoU-investeringer.

Verdien av FoU-overføringer som er rapportert i henhold til EFPIA Disclosure Code inneholder ikke alle kostnadene ved å drive forskning. De inkluderer bare honorarer, donasjoner, og bidrag til reise/overnatting for helsepersonell og helseorganisasjoner i forbindelse med planlegging eller gjennomføring av:

  • Ikke-kliniske studier (som definert i OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis)

  • kliniske studier (som definert i direktiv 2001/20 / EC) eller

  • prospektive observasjonsstudier som innebærer innhenting av pasientdata spesifikt for studien fra eller på vegne av helsepersonell, enten individuelt eller i grupper. (avsnitt 15.01 i EFPIA HCP Code).

Verdioverføringer i forbindelse med forskning og utvikling etter nærmere definisjon
3 604 381 NOK