Close
Informasjon Bidrag til arrangementskostnader Service- og konsulenthonorar
ETTERNAVN FORNAVN HOVEDPRAKSISENS STED HOVEDPRAKSISENS ADRESSE PÅMELDINGSAVGIFTER REISE OG OVERNATTING HONORARER TILKNYTTEDE UTGIFTER AVTALT I KONTRAKTEN OM SERVICE- ELLER KONSULENTHONORARER, HERUNDER REISE OG OVERNATTING I TILKNYTNING TIL K
Abrahamsen Ingerid Weum OSLO Sognsvannsveien 20 0 NOK 0 NOK 16 800 NOK 0 NOK
Andreassen Arne Kristian OSLO Sognsvannsveien 20 0 NOK 0 NOK 134 132 NOK 15 315 NOK
Askeland Frida Bugge OSLO Sognsvannsveien 20 0 NOK 0 NOK 15 500 NOK 5 069 NOK
Berentsen Sigbjørn HAUGESUND Møllerveien 22 0 NOK 0 NOK 18 120 NOK 0 NOK
Bjørlykke Kristin Hammersbøen NORDBYHAGEN Sykehusveien 25 0 NOK 0 NOK 15 000 NOK 156 NOK
Brudevold Robert ÅLESUND Åsehaugen 5 0 NOK 0 NOK 7 000 NOK 0 NOK
Idun Bakke STAVANGER Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8 0 NOK 0 NOK 5 600 NOK 0 NOK
Celius Elisabeth G. OSLO Kirkeveien 166 0 NOK 0 NOK 19 470 NOK 0 NOK
Dehli Kristiansen Jørn OSLO Sognsvannsveien 20 0 NOK 0 NOK 20 000 NOK 7 878 NOK
Edvardsen Silje Kariin Rånes BODØ Parkveien 95 0 NOK 0 NOK 5 000 NOK 0 NOK
Eilertsen Anette Løken NORDBYHAGEN Sykehusveien 25 0 NOK 0 NOK 21 500 NOK 0 NOK
Ekanger Christian BERGEN Jonas Lies vei 65 0 NOK 0 NOK 16 000 NOK 1 294 NOK
Engebretsen Anders NORDBYHAGEN Sykehusveien 25 0 NOK 0 NOK 5 000 NOK 0 NOK
Farooqi Saima Jamil OSLO Kirkeveien 166 0 NOK 0 NOK 9 000 NOK 0 NOK
Fosså Alexander OSLO Ullernchausseen 70 0 NOK 0 NOK 4 500 NOK 0 NOK