Close
Informasjon Bidrag til arrangementskostnader Service- og konsulenthonorar
ETTERNAVN FORNAVN HOVEDPRAKSISENS STED HOVEDPRAKSISENS ADRESSE PÅMELDINGSAVGIFTER REISE OG OVERNATTING HONORARER TILKNYTTEDE UTGIFTER AVTALT I KONTRAKTEN OM SERVICE- ELLER KONSULENTHONORARER, HERUNDER REISE OG OVERNATTING I TILKNYTNING TIL K
Farbu Elisabeth STAVANGER Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8 0 NOK 0 NOK 11 500 NOK 0 NOK
Gedde-Dahl Tobias OSLO Sognsvannsveien 20 0 NOK 0 NOK 10 000 NOK 0 NOK
Gilja Odd Helge BERGEN Jonas Lies vei 65 0 NOK 2 590 NOK 0 NOK 1 643 NOK
Grønberg Bjørn Henning TRONDHEIM Prinsesse Kristinas gate 3 0 NOK 0 NOK 27 147 NOK 0 NOK
Haukås Einar STAVANGER Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8 0 NOK 0 NOK 9 000 NOK 0 NOK
Hjertner Øyvind TRONDHEIM Prinsesse Kristinas gate 1 0 NOK 0 NOK 4 500 NOK 0 NOK
Hoffmann-Vold Anna-Maria OSLO Sognsvannsveien 20 0 NOK 0 NOK 10 050 NOK 8 665 NOK
Iversen Jon Reidar OSLO Kirkeveien 166 0 NOK 0 NOK 13 000 NOK 0 NOK
Jelsness-Jørgensen Lars-Petter Grålum Kalnesveien 300 0 NOK 0 NOK 8 500 NOK 0 NOK
Johnsen Jon VETTRE Strandveien 35 0 NOK 0 NOK 0 NOK 4 798 NOK
Kvam Ann Kristin OSLO Sognsvannsveien 20 0 NOK 0 NOK 24 900 NOK 0 NOK
Lindås Roald BERGEN Jonas Lies vei 65 0 NOK 0 NOK 10 000 NOK 0 NOK
Miroslawska Atena TROMSØ Hansine Hansens veg 67 0 NOK 0 NOK 3 500 NOK 0 NOK
Moufack Marcel TRONDHEIM Prinsesse Kristinas gate 3 0 NOK 0 NOK 5 500 NOK 0 NOK
Mørk Nils-Jørgen Oslo Jomfrubråtveien 27D 0 NOK 0 NOK 0 NOK 126 NOK