Close
Informasjon Bidrag til arrangementskostnader Service- og konsulenthonorar
ETTERNAVN FORNAVN HOVEDPRAKSISENS STED HOVEDPRAKSISENS ADRESSE PÅMELDINGSAVGIFTER REISE OG OVERNATTING HONORARER TILKNYTTEDE UTGIFTER AVTALT I KONTRAKTEN OM SERVICE- ELLER KONSULENTHONORARER, HERUNDER REISE OG OVERNATTING I TILKNYTNING TIL K
Andreassen Arne Kristian OSLO Sognsvannsveien 20 0 NOK 0 NOK 52 450 NOK 1 976 NOK
Berentsen Sigbjørn HAUGESUND Karmsundgata 120 0 NOK 0 NOK 38 950 NOK 533 NOK
Eilertsen Anette Løken NORDBYHAGEN Sykehusveien 25 0 NOK 0 NOK 15 000 NOK 0 NOK
Heinrich Daniel GJØVIK Kyrre Grepps gate 11 0 NOK 0 NOK 0 NOK 459 NOK
Hoffmann-Vold Anna-Maria OSLO Sognsvannsveien 20 0 NOK 0 NOK 0 NOK 1 096 NOK
Jahnsen Jørgen NORDBYHAGEN Sykehusveien 25 0 NOK 0 NOK 0 NOK 95 NOK
Moum Bjørn Allan OSLO Kirkeveien 166 0 NOK 0 NOK 0 NOK 1 080 NOK
Schjesvold Fredrik Hellem OSLO Kirkeveien 166 0 NOK 0 NOK 106 649 NOK 5 303 NOK
Waage Anders TRONDHEIM Prinsesse Kristinas gate 1 0 NOK 0 NOK 24 000 NOK 0 NOK