Close

HCP’s Individual

Informasjon Bidrag til arrangementskostnader Service- og konsulenthonorar
ETTERNAVN FORNAVN HOVEDPRAKSISENS STED HOVEDPRAKSISENS ADRESSE PÅMELDINGSAVGIFTER REISE OG OVERNATTING HONORARER TILKNYTTEDE UTGIFTER AVTALT I KONTRAKTEN OM SERVICE- ELLER KONSULENTHONORARER, HERUNDER REISE OG OVERNATTING I TILKNYTNING TIL K
Abrahamsen Ingerid Weum OSLO Sognsvannsveien 20 0 0 16 800 0
Andreassen Arne Kristian OSLO Sognsvannsveien 20 0 0 134 132 15 315
Askeland Frida Bugge OSLO Sognsvannsveien 20 0 0 15 500 5 069
Berentsen Sigbjørn HAUGESUND Møllerveien 22 0 0 18 120 0
Bjørlykke Kristin Hammersbøen NORDBYHAGEN Sykehusveien 25 0 0 15 000 156
Brudevold Robert ÅLESUND Åsehaugen 5 0 0 7 000 0
Idun Bakke STAVANGER Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8 0 0 5 600 0
Celius Elisabeth G. OSLO Kirkeveien 166 0 0 19 470 0
Dehli Kristiansen Jørn OSLO Sognsvannsveien 20 0 0 20 000 7 878
Edvardsen Silje Kariin Rånes BODØ Parkveien 95 0 0 5 000 0
Eilertsen Anette Løken NORDBYHAGEN Sykehusveien 25 0 0 21 500 0
Ekanger Christian BERGEN Jonas Lies vei 65 0 0 16 000 1 294
Engebretsen Anders NORDBYHAGEN Sykehusveien 25 0 0 5 000 0
Farooqi Saima Jamil OSLO Kirkeveien 166 0 0 9 000 0
Fosså Alexander OSLO Ullernchausseen 70 0 0 4 500 0