Close
Bidrag til arrangementskostnader Service- og konsulenthonorar
PåmeldingsavgifterReise og overnatting HonorarerTilknyttede utgifter avtalt i kontrakten om service- eller konsulenthonorarer, herunder reise og overnatting i tilknytning til kontrakten
Samlet beløp som kan tilskrives verdioverføringer til slike mottagere0 NOK0 NOK100 900 NOK12 266 NOK
Antall samlet offentliggjorte mottagere00113
% av antall samlet offentliggjorte mottagere i totalt antall offentliggjorte mottagere0 %0 %68.75 %30 %