Close
Bidrag til arrangementskostnader Service- og konsulenthonorar
PåmeldingsavgifterReise og overnatting HonorarerTilknyttede utgifter avtalt i kontrakten om service- eller konsulenthonorarer, herunder reise og overnatting i tilknytning til kontrakten
Samlet beløp som kan tilskrives verdioverføringer til slike mottagere0 NOK0 NOK373 771 NOK61 613 NOK
Antall samlet offentliggjorte mottagere002715
% av antall samlet offentliggjorte mottagere i totalt antall offentliggjorte mottagere0 %0 %77.14 %57.69 %