Close

Helsepersonell Samlet beløp (hvis informasjon ikke kan offentliggjøres individuelt av juridiske hensyn)

Bidrag til arrangementskostnader Service- og konsulenthonorar
PåmeldingsavgifterReise og overnatting HonorarerTilknyttede utgifter avtalt i kontrakten om service- eller konsulenthonorarer, herunder reise og overnatting i tilknytning til kontrakten
Samlet beløp som kan tilskrives verdioverføringer til slike mottagere0 NOK0 NOK36 900 NOK0 NOK
Antall samlet offentliggjorte mottagere0010
% av antall samlet offentliggjorte mottagere i totalt antall offentliggjorte mottagere0 %0 %1.52 %0 %