Close

HCO’s Individual

Informasjon Bidrag til arrangementskostnader Service- og konsulenthonorar
Navn Hovedpraksisens sted Hovedpraksisens adresse Gaver og donasjoner til helseorganisasjoner Sponsoravtaler med helseorganisasjoner/tredjeparter utpekt/engasjert av en helseorganisasjon til å lede et arrangement Påmeldingsavgifter Reise og overnatting Honorarer Tilknyttede utgifter avtalt i kontrakten om service- eller konsulenthonorarer, herunder reise og overnatting i tilknytning til k
Helse Stavanger HF STAVANGER Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8 0 0 0 0 6 000 0
Hovde Gastro HUNNDALEN Einerbakken 24 0 0 0 0 10 000 0
Jörgen Jahnsen OSLO Breidablikkveien 16 0 0 0 0 60 000 0
Kristian Thon Enkeltmannsforetak OSLO Årvollveien 78 0 0 0 0 14 800 0
Medisinsk klinikk TRONDHEIM Prinsesse Kristinas gate 1 0 0 0 0 4 500 0
Medisinsk klinikk - Avd blodsykdommer TRONDHEIM Prinsesse Kristinas gate 1 0 0 0 0 76 850 0
Medstar Lilleby OSLO Lyseskrenten 46 0 0 0 0 25 000 0
Nils-Jørgen Mørk Oslo Jomfrubråtveien 27D 0 0 0 0 15 382 0
Norsk lungekreftgruppe co/ Onko polikkli DRAMMEN Dronninggt. 28 0 70 000 0 0 0 0
Norsk onkologisk forening OSLO Kirkegata 25 0 40 000 0 0 0 0
Norsk selskap for hematologi OSLO Kirkegata 25 0 67 200 0 0 0 0
ONCOMIND Tandstad TRONDHEIM Skyåsvegen 54 0 0 0 0 49 000 0
Onkologisk Forum OSLO Ullernchausseen 70 0 72 000 0 0 0 0
Oslo univ sykehus HF Rikshospitalet OSLO Sognsvannsveien 20 0 0 0 0 16 000 0
Oslo universitetssykehus HF OSLO Kirkeveien 166 Tårnbygget 1 etg. 0 0 0 0 21 739 0