Close
Bidrag til arrangementskostnader Service- og konsulenthonorar
Gaver og donasjoner til helseorganisasjoner Sponsoravtaler med helseorganisasjoner/tredjeparter utpekt/engasjert av en helseorganisasjon til å lede et arrangementPåmeldingsavgifter Reise og overnattingHonorarerTilknyttede utgifter avtalt i kontrakten om service- eller konsulenthonorarer, herunder reise og overnatting i tilknytning til kontrakten
Samlet beløp som kan tilskrives verdioverføringer til slike mottagere0 NOK0 NOK0 NOK0 NOK0 NOK0 NOK
Antall samlet offentliggjorte mottagere000000
% av antall samlet offentliggjorte mottagere i totalt antall offentliggjorte mottagere0 %0 %0 %0 %0 %0 %