Close
R&D 2022

 

Janssen is een wereldleider op het vlak van farmaceutische innovatie en herinvesteerde in 2022 bijna 22.1% van zijn wereldwijde omzet in Research & Development (R&D). Daarmee staan we in de wereldwijde top 10 van de investeringen in R&D voor alle industriesectoren samen. 

De volgens de Code voor de Openbaarmaking van gerapporteerde waardeoverdrachten in R&D omvatten niet alle kosten van de uitvoering van onderzoek. Ze omvatten alleen de honoraria voor diensten, beurzen en bijdragen aan reis- en verblijfskosten voor beoefenaren en organisaties in de gezondheidszorg in verband met de planning of uitvoering van:    

  • Niet-klinische studies (zoals gedefinieerd in de OESO-beginselen betreffende goede laboratoriumpraktijken - GLP);

  • Klinische studies (zoals gedefinieerd in de Richtlijn 2001/20/EG); of

  • Non-interventionele studies met een prospectief karakter en met de verzameling van patiëntgegevens van of voor individuele, of groepen van, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, specifiek voor de studie (Sectie 15.01 van de HCP Code).

R&D
20 660 646 EUR