Close
R&D 2020

Janssen ir farmaceitisko inovāciju līderis pasaulē, un 2022. gadā uzņēmums gandrīz 22.1% visā pasaulē gūtās peļņas reinvestēja izpētē un attīstībā. Tādējādi mēs esam ierindojušies starp 10 labākajiem pasaules uzņēmumiem, vērtējot investīcijas izpētē un attīstībā visos rūpniecības sektoros.

Izpētei un attīstībai sniegtais finansiālais un nefinansiālais atbalsts, par ko ziņots saskaņā ar Atklātības kodeksu, neietver visas izpētes veikšanas izmaksas. Tas ietver tikai maksu par pakalpojumiem, grantus un atbalstu ceļa/naktsmītņu izdevumu segšanai VAS un VAO saistībā ar turpmāk minēto pētījumu plānošanu vai veikšanu:

  • neklīniskie pētījumi (saskaņā ar OECD Labas laboratorijas prakses principiem);

  • klīniskie pētījumi (kā definēts Direktīvā 2001/20/EK) vai

  • beziejaukšanās (ne-intervences) pētījumi, kas pēc savas būtības ir prospektīvi un ietver pacienta datu apkopošanu no individuāliem veselības aprūpes speciālistiem vai to grupām, vai to vārdā īpaši konkrētam pētījumam (HCP kodeksa 15.01. punkts).

R&D
148 608 EUR