Close
R &D (Moksliniai tyrimai ir plėtra) 2022

„Janssen“ yra farmacinių inovacijų lyderė pasaulyje. 2022 m. bendrovė investavo beveik 22.1% nuo savo pasaulinių pardavimo pajamų į mokslinius tyrimus ir plėtrą (angl. R&D) ir pagal investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą patenka į daugiausiai investuojančių pasaulyje visų veiklos sektorių bendrovių dešimtuką.

Su moksliniais tyrimais ir plėtra (R&D) susijusios perleistos vertės, kurios atskleidžiamos vadovaujantis Atskleidimo kodekso nuostatomis, neapima visų mokslinių tyrimų vykdymo sąnaudų. Jos apima tik paslaugos mokesčius, dotacijas ir SPS ir SPO kelionės / apgyvendinimo išlaidas, susijusias su tyrimų planavimu ir atlikimu, t. y.:

  • neklinikinių tyrimų (kaip apibrėžta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO, angl. OECD ) Geros laboratorijos praktikos principuose);

  • klinikinių tyrimų (kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/20/EB);

  • neintervencinių tyrimų, kurie pagal savo pobūdį yra prospektyviniai ir kurių metu iš pavienių SPS ar jų vardu ar iš SPS grupių ar jų vardu konkrečiam tyrimui renkami pacientų duomenys (VREK kodekso 15.01 dalis).

R &D (Moksliniai tyrimai ir plėtra)
155 352 EUR