Close
Istraživanje i razvoj 2021

Janssen je globalno vodeća tvrtka u farmaceutskim inovacijama koja je re-investirala gotovo 22.8% vrijednosti svoje ukupne prodaje u istraživanje i razvoj (Research and Development/R&D) novih lijekova u 2021. godini, što nas svrstava u prvih 10 kompanija u svijetu, bez obzira na granu industrije, vezano uz ulaganja u istraživanje i razvoj.

Objava Prijenosa Vrijednosti za istraživanja i razvoj prema Kodeksu o Objavljivanju podataka (Disclosure Code), ne uključuje sve troškove potrebne za provođenje istraživanja.Objava uključuje naknade za pružene usluge, donacije i troškove putovanja i/ili smještaja zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija povezane s planiranjem ili provođenjem:

  • nekliničkih ispitivanja (kako su definirana u OECD-ovim Načelima dobre kliničke prakse);

  • kliničkih ispitivanja (kako su definirana u Direktivi 2001/20/EC); ili

  • neintervencijskih ispitivanja koja su po svojoj prirodi prospektivna i podrazumijevaju prikupljanje podataka o bolesnicima koje vrši pojedini zdravstveni radnik ili skupina zdravstvenih radnika ili se to vrši u njegovo/njihovo ime u svrhu provođenja tog ispitivanja (Dio 15.01 HCP kodeksa).

Istraživanje i razvoj
1 944 529 HRK