Close
Odnos s Udrugama bolesnika 2018
Ime Udruge Pacijenata Adresa udruge Zemlja Datum ugovora Opis aktivnosti Ne financijska potpora Financijska potpora Naknada za usluge
ColonOs Udruga oboljelih od Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa - Osijek Crkvena 17 Osijek CROATIA 15/12/2017 Donacija udruzi pacijenata. - 55 000 HRK 0 HRK
Društvo psorijatičara Hrvatske Šalata 4 Zagreb CROATIA 25/10/2018 Donacija udruzi pacijenata - 22 000 HRK 0 HRK
Hrvatska udruga leukemija i limfomi Trg hrvatskih velikana 2/2 Zagreb CROATIA 15/09/2018 Donacija udruzi pacijenata - 37 000 HRK 0 HRK
25/04/2018 Donacija udruzi bolesnika. - 4 000 HRK 0 HRK
07/06/2018 Donacija udruzi bolesnika - 20 000 HRK 0 HRK
Hrvatska udruga za borbu protiv hiv-a i virusnog hepatitisa- HUHIV Kneza Domagoja 10 Zagreb CROATIA 15/03/2018 Donacija udruzi pacijenata. - 5 000 HRK 0 HRK
Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata Zrinsko Frankopanska 2b Split CROATIA 02/11/2018 Donacija udruzi pacijenata - 2 000 HRK 0 HRK
Hrvatsko udruženje za Crohnovu bolest i Ulcerozni Kolitis Ulica Kralja Zvonimira 20 Zagreb CROATIA 19/05/2018 Donacija udruzi bolesnika. - 6 000 HRK 0 HRK
Mijelom CRO Ulica Grada Vukovara 226g Zagreb CROATIA 14/05/2018 Patient Group Advisory Board Multiple Myeloma - Mijelom CRO - 0 HRK 2 941 HRK
25/10/2018 Donacija udruzi pacijenata - 40 000 HRK 0 HRK
Udruga leukemije i limfomi Split Vukovarska 109a Split CROATIA 25/04/2018 Donacija udruzi bolesnika. - 2 500 HRK 0 HRK
Udruga za prevenciju tumora i dr. bolesti kože Ilića 48 Zagreb CROATIA 15/12/2017 Donacija udruzi pacijenata. - 12 000 HRK 0 HRK
Udruga za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja Zajedno Jankomir 11 Zagreb CROATIA 20/12/2018 Donacija udruzi pacijenata - 25 000 HRK 0 HRK