Close
Odnos s Udrugama bolesnika 2020
Ime Udruge Pacijenata Adresa udruge Zemlja Datum ugovora Opis aktivnosti Ne financijska potpora Financijska potpora Naknada za usluge
Društvo psorijatičara Hrvatske Šalata 4 Zagreb CROATIA 24/10/2020 Edukativni projekt za psorijazu - 25 000 HRK 0 HRK
15/11/2020 Javnozdravstvena kampanja za psorijazu - 285 000 HRK 0 HRK
01/03/2021 Edukativna materijal za psorijazu - 61 394 HRK 0 HRK
Hrvatska udruga leukemija i limfomi Trg hrvatskih velikana 2/2 Zagreb CROATIA 15/12/2020 Edukativni projket za hematološke bolesti - 45 000 HRK 0 HRK
Hrvatsko udruženje za Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis-HUCUK Kralja Zvonimira 20 Zagreb CROATIA 01/12/2020 Edukativni projket za upalne bolesti crijeva - 15 000 HRK 0 HRK
Inicijativa za promicanje edukacije u medicine Vinogradska cesta 29 Zagreb CROATIA 08/12/2020 Edukativni projekt za upalne bolesti crijeva - 15 000 HRK 0 HRK
Mijelom CRO Ulica Grada Vukovara 226g Zagreb CROATIA 29/10/2019 Edukativni projekt za multipli mijelom - 42 000 HRK 0 HRK
29/05/2019 Potpora za edukaciju - 6 290 HRK 0 HRK
24/10/2020 Edukativni projekt za multipli mijelom - 45 000 HRK 0 HRK
SVE ZA NJU Kneza Mislava 10 Zagreb CROATIA 01/01/2021 Edukativni materijal za onko pacijente - 10 000 HRK 0 HRK
Županijska liga protiv raka Spinčićeva 1 Split CROATIA 27/09/2020 Potpora javnozdravstvenoj kampanji za rak - 40 000 HRK 0 HRK