Close
Zdravstvene organizacije pojedinačno 2020
Podatci Doprinosi troškovima sudjelovanja na stručnim medicinskim događanjima Nadoknade za usluge i savjetovanja
Naziv Mjesto Adresa Donacije Sponzorstva Kotizacije Putovanje i smještaj Nadoknade Ostali troškovi
Hrvatska udruga medicinskih sestara Zagreb Sortina 1A 8 929 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Hrvatski liječnički zbor Zagreb Šubićeva 9 97 313 HRK 239 100 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Hrvatsko gastroenterološko društvo Zagreb Martićeva 72 51 491 HRK 15 000 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Hrvatsko psihijatrijsko društvo Zagreb Kišpatićeva 12 809 554 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Inicijativa za promicanje edukacije u medicini Zagreb Vinogradska cesta 29 33 500 HRK 37 500 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Klinički bolnički centar Osijek Osijek Ulica Josipa Huttlera 4 0 HRK 10 000 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Kliničko bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb Vinogradska cesta 29 58 257 HRK 10 000 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Klinika za psihijatriju Vrapče Zagreb Bolnička cesta 32 0 HRK 5 000 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Krohem - Hrvatska kooperativna grupa za hematološke bolesti Zagreb Buzinski prilaz 10 15 990 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Sveučilište u Splitu - Medicinski fakultet Split Šoltanska 2 0 HRK 19 200 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za dermatovenerologiju Zagreb Vinogradska cesta 29 7 315 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Udruga medicinskih sestara i tehničara u gastroenterologi i endoskopiji Hrvatske Zagreb Amruševa 10 5 901 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Udruga za edukaciju zdravstvenih djelatnika i unapređenje kvalitete života psihijatriskih, internističkih i neuroloških pacijenata Samobor Svetonedeljska 9 0 HRK 40 000 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Udruga za unaprijeđenje hrvatske brahiterapije Zagreb Vinogradska 29 15 847 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Udruga za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja Zajedno Zagreb Jankomir 11 28 500 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK