Close
Zdravstvene organizacije pojedinačno 2019
Podatci Doprinosi troškovima sudjelovanja na stručnim medicinskim događanjima Nadoknade za usluge i savjetovanja
Naziv Mjesto Adresa Donacije Sponzorstva Kotizacije Putovanje i smještaj Nadoknade Ostali troškovi
Hrvatska udruga medicinskih sestara Zagreb Sortina 1A 27 884 HRK 2 000 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Hrvatski liječnički zbor Zagreb Šubićeva 9 996 535 HRK 149 360 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Hrvatsko dermatovenerološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora Zagreb Zagreb Šubićeva ul. 9 40 079 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Hrvatsko gastroenterološko društvo Zagreb Martićeva 72 222 619 HRK 161 500 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Hrvatsko psihijatrijsko društvo Zagreb Kišpatićeva 12 453 862 HRK 21 000 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Inicijativa za promicanje edukacije u medicini Zagreb Vinogradska cesta 29 0 HRK 10 000 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Klinička bolnica Dubrava Zagreb Avenija Gojka Šuška 6 0 HRK 30 000 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Klinička bolnica Merkur Zagreb Zajčeva 19 12 715 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Klinički bolnički centar Osijek Osijek Josipa Huttlera 4 12 600 HRK 57 500 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Kliničko bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb Vinogradska cesta 29 0 HRK 10 000 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Klinika za psihijatriju Vrapče Zagreb Bolnička cesta 32 0 HRK 10 000 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Krohem - Hrvatska kooperativna grupa za hematološke bolesti Zagreb Buzinski prilaz 10 633 369 HRK 140 000 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Medicinski fakultet u Rijeci Rijeka Braće Branchetta 20 0 HRK 2 500 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Naftalan - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Ivanić Grad Omladinska 23A 0 HRK 8 000 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Opća bolnica Pula Pula Zagrebačka 30 4 073 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
  • Stranica
    od 2