Close
Zdravstvene organizacije pojedinačno 2018
Podatci Doprinosi troškovima sudjelovanja na stručnim medicinskim događanjima Nadoknade za usluge i savjetovanja
Naziv Mjesto Adresa Donacije Sponzorstva Kotizacije Putovanje i smještaj Nadoknade Ostali troškovi
Hrvatska udruga medicinskih sestara Zagreb Sortina 1a 74 679 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Hrvatski liječnički zbor Zagreb Šubićeva 9 680 415 HRK 201 560 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Hrvatsko društvo za kliničku farmakologiju i terapiju HLZa Zagreb Šubićeva 9 5 000 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Hrvatsko gastroenterološko društvo Zagreb Martićeva 72 404 477 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Hrvatsko psihijatrijsko društvo Zagreb Kišpatićeva 12 888 753 HRK 105 000 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
KBC Osijek Osijek Josipa Huttlera 4 12 750 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
KBC Sestre Milosrdnice Zagreb Vinogradska cesta 29 0 HRK 20 000 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Klinička bolnica Dubrava Zagreb Avenija Gojka Šuška 6 0 HRK 15 000 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Krohem - Hrvatska kooperativna grupa za hematološke bolesti Zagreb Buzinski prilaz 10 600 151 HRK 80 000 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Medicinski fakultet u Rijeci Rijeka Braće Branchetta 20 0 HRK 2 500 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
OB Bjelovar Bjelovar Antuna Mihanovića 8 0 HRK 10 000 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
OB Šibenik Šibenik Stjepana Radića 83 0 HRK 40 000 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
OB Zadar Zadar Bože Peričića 5 0 HRK 3 200 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
Opća županijska bolnica Pakrac i Bolnica hrvatskih veterana Pakrac Bolnička ulica 74 787 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
PB Rab Rab Kampor 224 4 400 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK 0 HRK
  • Stranica
    od 2