Close

Janssen on kansainvälinen edelläkävijä lääkeinnovaatioissa ja uudelleeninvestoi lähes 22.1% kansainvälisestä myynnistään tutkimukseen ja kehitykseen (T&K) vuonna 2022, minkä perusteella olemme T&K-investointien osalta maailmanlaajuisesti kymmenen suurimman yrityksen joukossa kaikki teollisuudenalat huomioiden.

T&K-toiminnan raportoidut taloudelliset etuudet eivät EFPIAn julkistamissääntöjen mukaisesti sisällä kaikkia tutkimustoimintaan liittyviä kuluja. Raporttiin sisältyy ainoastaan palkkiot, lahjoitukset sekä matka- ja hotellikulujen tuet terveydenhuollon ammattilaisille tai organisaatioille seuraavanlaisten tutkimusten suunnitteluun tai toteuttamiseen liittyen:

  • ei-kliiniset tutkimukset (OECD:n hyvän laboratoriotavan mukaisesti määritelty),

  • kliiniset tutkimukset (direktiivin 2001/20/EC mukaisesti määritelty), tai

  • ei-interventiotutkimukset, jotka ovat luonteeltaan prospektiivisia ja joihin sisältyy potilastietojen keruuta yksittäisiltä terveydenhuollon ammattilaisilta yksilöinä, ryhmänä tai heidän puolestaan ja nimenomaisesti tutkimusta varten (Terveydenhuollon ammattilaisia koskevan EFPIA-ohjeen kohta 15.01).

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät taloudelliset etuudet
339 339 EUR