Close
Uuringud ja arendustegevused 2022

Janssen on farmaatsiavaldkonna uuenduses maailmas juhtival kohal. 2022. aastal reinvesteeriti 22.1% üleilmsest käibest teadus- ja arendustegevusse (Research and Development, R&D). See seab meie ettevõtte maailma kõikide tööstussektorite seas kümne enim teadus- ja arendustegevusse investeerinud ettevõtte hulka. 

Avalikustamiskoodeksile vastavate teatatud ülekantud teadus- ja arendustegevuse väärtused ei sisalda kõiki uuringu korraldamise kulusid. Need sisaldavaid vaid tervishoiutöötajate ja tervishoiuasutuste teenindustasusid, grante, reisi- ja majutuskulusid seoses järgnevate uuringute kavandamise ning korraldamisega:

  • mittekliinilised uuringud (määratletud OECD hea laboritava põhimõtetega (Principles on Good Laboratory Practice));

  • kliinilised uuringud (määratletud direktiivis 2001/20/EÜ);

  • prospektiivsed mittesekkumisuuringud, mille käigus kogutakse patsientide andmeid spetsiaalselt uuringu jaoks üksikutelt tervishoiutöötajatelt/rühmadelt või nende nõudmisel (tervishoiutöötajate koodeksi (HCP Code) jaotis 15.01).

Uuringud ja arendustegevused
159 479 EUR