Close
Tervishoiutöötajad kokku 2019
Panus ürituste maksumusse Teenustasu ja nõustamine
RegistreerimistasudReis ja majutus TasudSeotud kulutused
Kogusumma tervishoiutöötaja kohta0 EUR0 EUR0 EUR0 EUR
Tasu saajate arv0000
Summeeritud avalikustatavate tervishoiutöötajate % kogu avalikustamisele kuuluvast tervishoiutöötajate arvust0 %0 %0 %0 %