Close
Tervishoiutöötajad kokku 2018
Panus ürituste maksumusse Teenustasu ja nõustamine
RegistreerimistasudReis ja majutus TasudSeotud kulutused
Kogusumma tervishoiutöötaja kohta0 EUR563 EUR5 160 EUR0 EUR
Tasu saajate arv0120
Summeeritud avalikustatavate tervishoiutöötajate % kogu avalikustamisele kuuluvast tervishoiutöötajate arvust0 %2.13 %13.33 %0 %