Close
Tervishoiutöötajad kokku 2020
Panus ürituste maksumusse Teenustasu ja nõustamine
RegistreerimistasudReis ja majutus TasudSeotud kulutused
Kogusumma tervishoiutöötaja kohta3 153 EUR3 374 EUR2 937 EUR0 EUR
Tasu saajate arv8450
Summeeritud avalikustatavate tervishoiutöötajate % kogu avalikustamisele kuuluvast tervishoiutöötajate arvust28.57 %33.33 %20.83 %0 %