Close
Výzkum a vývoj 2020

Společnost Janssen jako globální lídr v oblasti farmaceutických inovací, investovala v roce 2021 zhruba 22.8% z celosvětových tržeb do výzkumu a vývoje, což nás řadí v celosvětovém měřítku mezi top 10 farmaceutických společností s největšími investicemi do výzkumu a vývoje.
Převody hodnot zveřejněny podle Etického kodexu AIFP neobsahují veškeré náklady související s výzkumem a vývojem, ale pouze platby za služby, granty, cestovní náklady a náklady na ubytování poskytnuté v souvislosti s:

  • Neklinickými studiemi (jak je definováno v OECD zásady dobré laboratorní praxe),

  • Klinickými studiemi (jak je definováno v Nařízení 2001/20 / EC), nebo

  • Neintervenčními prospektivními studiemi (jak je definováno v Etickém kodexu AIFP).

Výzkum a vývoj
148 171 587 CZK